Słowniczek miodowy

Patoka – świeży, płynny, przejrzysty miód.

akacjowy

Krupiec – miód skrystalizowany. Postać miodu tworząca się w procesie krystalizacji. Dojrzały miód zaraz po odwirowaniu z plastrów jest płynny (patoka). Ponieważ fizycznie jest przesyconym roztworem cukrów, po pewnym czasie zaczyna krystalizować.

skrystalizowany_miod

Krystalizacja – proces, w którym płynny, świeży miód, czyli przesycony roztwór cukrów, po pewnym czasie zaczyna przechodzić w fazę stałą (krupiec). Czas, w którym pozostaje w fazie płynnej zależy od wielu czynników, zarówno zewnętrznych, jak i związanych ze składem miodu, a więc od stopnia przesycenia (zawartości H2O), stosunku glukozy do fruktozy, stosunku glukozy do innych związków niecukrowych, zawartości dekstryn. Im większa zawartość cukrów (mniej wody), im więcej glukozy niż fruktozy oraz mniej dekstryn, tym szybciej miód krystalizuje (np. miód rzepakowy krystalizuje bardzo szybko, natomiast miód akacjowy nawet po upływie 12 mies.).

Warunki zewnętrzne, które mają wpływ na krystalizację, to temperatura. Od temp. przechowywania zależy także wygląd miodu (sposób krystalizacji).

Miód skrystalizowany często błędnie nazywany jest miodem scukrzonym, jednak trzeba pamiętać, że nie ma on nic wspólnego ze zwykłym białym cukrem.

Bywa też, że miód skrystalizowany postrzegany jako sfałszowany – a przecież jest to oznaka jego prawdziwości i naturalności – tylko miód pszczeli krystalizuje.

W słoiku ze skrystalizowanym miodem czasem mogą pojawić się charakterystyczne wykwity oraz biała pianka – dzieje się wtedy, gdy pszczelarz rozlewa świeży miód do słoików i w nich miód krystalizuje (jeśli miód rozlany był po krystalizacji i ponownym przywróceniu miodu do stanu patoki tych wykwitów może nie być). Nie należy mylić tego zjawiska z psuciem się miodu, a świadczy ono o dojrzałości biologicznej tego produktu.

Proces krystalizacji miodu wykorzystywany jest także przy kremowaniu miodu. O miodzie kremowanym przeczytają Państwo tutaj.

Dekrystalizacja – przywracanie krupca (miodu w postaci ciała stałego) do płynnej postaci miodu (patoki). Aby zdekrystalizować miód należy podgrzać go w kąpieli wodnej często mieszając. Należy pamiętać o tym, aby przy podgrzewaniu miodu nie przekroczyć temp. 42 stopni C. Miód zachowa wtedy swoje cenne właściwości.

Miód odmianowy – miód pozyskany przez pszczoły z rośliny jednej odmiany (gatunku), np. miód akacjowy, rzepakowy, lipowy, gryczany, wrzosowy. Obok miodów nektarowych (kwiatowych) rozróżniamy miody spadziowe (miód ze spadzi iglastej oraz miód ze spadzi liściastej).

miod_lipowy

Spadź – Spadź (nazywana jest także rosą miodową) jest to słodka ciecz (najczęściej w postaci kropel) występującej na liściach, igłach, zielonych pędach i gałązkach. Wytwarzana jest przez mszyce, czerwce, miodówki i inne owady, a następnie pobierana przez pszczoły i znoszona do ula jak nektar (w przypadku pożytku nektarowego). Ze spadzi pszczoły wytwarzają miód spadziowy. Rozróżniamy miód ze spadzi iglastej, miód ze spadzi liściastej oraz miód nektarowo-spadziowy, czyli mieszany (wytworzony zarówno z nektaru, jak i spadzi).

spadz_lisciasta