Ciekawostki

 • Larwa pszczela karmiona jest przez młode robotnice mleczkiem pszczelim około 140 razy. Jedna robotnica jest w stanie wyprodukować mleczka na około 400 karmień.
 • Larwa pszczela w czasie snucia oprzędu obraca się w komórce od 27 do 37 razy, larwa mateczna 40 do 50 razy, larwa trutowa 40 do 80.
 • Całkowita ilość energii, jaką robotnica jest w stanie wyprodukować i zużyć na przeloty w ciągu całego życia, wystarcza na pokonanie około 800 km.
 • Robotnice pszczele ras europejskich w trakcie lotu uderzają skrzydełkami od 235 do 250 razy na sekundę.
 • Seley (1983) obliczył, że zwiadowczyni tropikalnych ras Apis mellifera może bez uzupełniania pokarmu odbyć lot na odległość 55 km i powrócić.
 • Dyer (1987) wykazał, że pszczoła olbrzymia (Apis dorsata) może odbywać loty po pokarm nocą między pełnią, a półpełnią księżyca. Jednakże zwiadowczynie informujące w tym czasie o nowych źródłach pokarmu, kierunek lotu określają na podstawie niewidocznego w tym czasie słońca, a nie położenia księżyca.
 • Przynoszenie wody do ula powoduje duże straty wśród pszczół zbieraczek, można przypuszczać, że praca ta wiąże się z większym ryzykiem utraty życia niż zbieranie nektaru.
 • Okazuje się, że przynoszenie wody do ula istotnie częściej podejmują pszczoły opanowane przez pasożyta Nosema apis, a więc takie, których oczekiwana długość życia jest krótsza od zdrowych. Strategia ta jest oczywiście korzystna dla całej rodziny pszczelej.
 • Dla zebrania obnóża pyłkowego pszczoła odwiedza 7-120 kwiatów. Jedno obnóże waży 8-20 mg. Czas zbioru – formowania pary obnóży trwa 0,5-2 godzin
 • Robotnica zdolna jest pomieścić w swoim wolu do 70 mg nektaru (przeciętnie 20-40 mg). Jeśli dodamy do tego ciężar obnóży pyłkowych 14-20 mg (maks. do 30 mg), to łączne obciążenie pszczoły wracającej do ula często dorównuje jej ciężarowi.
 • Rodzina pszczela spożywa rocznie 70-100 kg miodu, 14-35 kg pierzgi oraz 9-18 kg mleczka pszczelego.