Regulamin

Regulamin kampanii „Miód kupujesz – pszczoły ratujesz”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady kampanii „Miód kupujesz – pszczoły ratujesz” (MKPR).
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawca czasopisma „Pasieka”, firma Bee & Honey Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach 32-650, ul. Żwirki i Wigury 19 a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 102539, o kapitale zakładowym 51 000 zł opłaconym w całości, posiadającą NIP: 551-23-02-178
oraz Polski Związek Pszczelarski z siedzibą w Warszawie 00-002, ul. Świętokrzyska 20, pokój: 417, 418 posiadającym NIP 526-00-12-600.

CZAS TRWANIA KAMPANII
1. Kampania „Miód kupujesz – pszczoły ratujesz” trwa od 20.06.2015 do: czas nieokreślony.
2. Rozpoczęcie kampanii MKPR („Miód kupujesz – pszczoły ratujesz”) zostało ogłoszone w nr 4/2014 „Pasieki”.

ZAŁOŻENIA KAMPANII
Kampania MKPR opiera się na trzech krokach:
1. Dzięki opiece pszczelarzy większa liczba pszczół może przetrwać w obecnym środowisku.
2. Pszczelarze utrzymują swoje pasieki głównie ze sprzedaży miodu…
3. … a więc kupując miód pośrednio ratujemy pszczoły.

CELE KAMPANII
1. Uświadomienie społeczeństwa o:
– ważnej roli pszczoły jako zapylacza
– tym, że pszczoły bez opieki pszczelarza nie przetrwałyby w obecnym środowisku, a z kolei pszczelarze utrzymują swoje pasieki głównie ze sprzedaży miodu – kupując więc miód pośrednio ratują pszczoły,
– tym, że zawód pszczelarza jest trudny, ale jeśli pokocha się pszczoły – tak naprawdę każdy może nim zostać (wykluczając osoby uczulone na jad pszczeli), jeśli tylko poświęci się sporo czasu i zaangażowania a pasiekę można prowadzić hobbystycznie, niezależnie od pracy zawodowej, jaką się wykonuje,
– tym, że pszczół nie trzeba się bać,
– właściwościach miodu i innych produktów pszczelich,
– tym, w jaki sposób w codziennym życiu mogą pomagać pszczołom i innym owadom zapylającym.
2. Przekazanie pszczelarzom gotowej strategii marketingowej, która wpłynie na wzrost sprzedaży miodu i innych produktów sprzedawanych w ich pasiekach (ulotki informacyjne, etykiety z logo akcji rozpoznawalne przez klienta itd.), co przy równoczesnym informowaniu konsumentów o kampanii dodatnio wpłynie na wzrost konsumpcji miodu w Polsce.
3. Propagowanie zawodu pszczelarza oraz wspieranie adeptów sztuki pszczelarskiej np. poprzez przekazywanie darmowych egzemplarzy „Pasieki”, pośredniczeniu w nawiązaniu kontaktów z doświadczonymi pszczelarzami chętnymi do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz z najbliższymi kołami pszczelarskimi.
4. Przekazanie nasion roślin miodo- i pyłkodajnych pszczelarzom (i nie tylko), aby zwiększyć bazę pożytkową dla pszczół.

FINANSOWANIE AKCJI
1. Akcja finansowana jest ze środków własnych organizatorów oraz części środków pochodzących ze sprzedaży produktów opatrzonych logo akcji.
2. Produkty opatrzone logo akcji MKPR dostępne są w sklepie internetowym www.sklep.pasieka24.pl oraz u wybranych dystrybutorów firmy Bee & Honey Sp. z o.o.

LOGO
1. Właścicielami praw autorskich do logo są organizatorzy kampanii MKPR.
2. Organizaorzy umieszczając logo na etykietach na miód oferowanych pszczelarzom wyrażąją zgodę na opatrywanie polskiego miodu tym znakiem, pozyskanego w polskich pasiekach przez indywidualnych pszczelarzy (miód przeznaczony do sprzedaży bezpośredniej).
3. W związku z założeniami akcji, gdzie promujemy polski miód i rodzime pszczelarstwo organizatorzy nie udzielają licencji na zamieszczanie logo na etykietach i opakowaniach z miodem importowanym.
4. Organizatorzy nie udostępniają plików źródłowych z logo akcji MKPR do samodzielnego wykorzystania.
5. Logo w postaci elektronicznej i banery zamieszczone na stronie http://miodkupujeszpszczolyratujesz.pl/logo-akcji mogą zostać zamieszczone na stronach internetowych, profilach fb i innych serwisach społecznościowych w celu promowania kampanii.

You may also like...

Dodaj komentarz