III Dolnośląski Dzień Pszczelarza we Wrocławiu – relacja

Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu aktywnie włączył się do promowania naszej akcji „Miód kupujesz – pszczoły ratujesz”. Pszczelarze postanowili rozszerzyć dotychczasowe promowanie pszczelarstwa i miodu o opisane w „Pasiece” cele tej akcji oraz zaapelować do wszystkich pszczelarzy, aby w miarę możliwości terenowych przeprowadzać więcej spotkań w szkołach i przedszkolach, na spotkaniach seniorów, działaczy ogródków działkowych itp. zebraniach – aby wykorzystywać każdą okazję do promowania pszczelarstwa i miodu wyjaśniając jednocześnie jaką to cenną rolę w przyrodzie spełnia pszczoła.

7.09.14 na Dolnośląskim Dniu Pszczelarza nagłaśniano cele tej akcji przez mikrofony, wywieszono plakaty i rozdawano odwiedzającym stoiska mieszkańcom Wrocławia ulotki otrzymane z redakcji „Pasieki” promujące pszczelarstwo, dzieciom rozdawano baloniki z Pszczółką Mają, które świetnie „korespondowały” z odśpiewaną na scenie piosenką „Pszczółka Maja”.

dolnoslaski_dzien_pszczelarza_3 dolnoslaski_dzien_pszczelarza_2 dolnoslaski_dzien_pszczelarza_1

Zdjęcia nadesłał p. Jan Baczmański.

Dziękujemy!

You may also like...

Dodaj komentarz